Budget och aviserat belopp

Nu på avin för november och december betalar alla retroaktiv för juli till oktober. Budgeten som stämman biföll såg i korthet ut så här:

Denna förändring antogs av årets stämma.

Retroaktiv betalning:

Driftkostnader höjdes med 260 kr per månad.
För 4 månader (juli, augusti, september och oktober) blir detta tillsammans 1 040 kr.
Beloppet är uppdelat på 2 månader (november och december).
Alltså 1 040 kr / 2 = 520 kr – benämnt ”Driftkostnader” på avin.

Samma sak med underhållsfonden, där höjning var 195 kr per månad.
4 * 195 = 780 kr
780 kr / 2 = 390 kr benämnt ”UH-fond” på avin.

De nya året 2018, börjar utan denna retroaktiva del, det vill säga
910 kr per månad mindre jämfört med avierna för november och december.