Datum för årsstämman är bestämd

2017 års stämma blir september den 28.
Vi fick besked om lokal i veckan.
Naturligtvis kommer kallelse, årsredovisning
budgetförslag etc. Motioner är välkommet.