El och värme

Redovisning av energiåret 2016/2017

Anläggningarna för värme och varmvatten har i princip varit inkopplade ett år och här kommer sammanfattning av detta i termer om pengar och energi i faktiska siffror.

Som de flesta kommer ihåg var hösten ljuvligt varm och lång, vintern som ganska vanlig ”Mölndalsvinter” och våren var lite kallare än vanligt och lång.

Summan av detta resonemang är ett förmodat ”normalår” som i värmetermer är till för att kunna jämföra olika år med varandra, då brukar man göra något som kallas normalårskorrigering men det är inte gjort här.

Tittar vi på förbrukning så låg den 2016/2017 på 2 004 MWh mot 2015/2016 som låg på 2 056 MWh.
Det är ingen större skillnad (en minskning på 2,6 %), skulle kunna vara väderberoende.
Det är ett förväntat resultat då värmefördelningen är dålig.

Uppmätt flödesmängd har minskat med 10,2 %, har alltså gått
ifrån 43 300 mᶾ till 39 300 mᶾ, det betyder en sänkning av kostnaderna på sikt.

Eftersom energi kostar lite mer i år, ligger vi okej mot budget (1 650 000 kr) och verkligheten är ganska nära med 1 621 865 kr, en kostnadsmässig ökning med 0,7 % mot 2015/2016 som då kostade 1 610 865 kr.

Kostnad för värmeenergi blir då 0,81 kr/kWh under 2016/2017.

Kostnaden för eldrift, pumpar för värme och VVC, har minskat med 46 %, uttryckt som energi.

Lite om elenergi och kostnader som föreningen har. Först skulle jag vilja säga att vi har många abonnemang som har sina fasta månadskostnader, sedan tillkommer rörliga energikostnader.

Nedan följer redovisningen på totalkostnad, bredvid är
energimängd (kWh)
Så här ser den beräknade energi- och kostnadsfördelningen ut.

För el har vi alltså ett snittpris per kWh som ligger på 2,36 kr.
Anledningen är alltså föreningens fasta kostnader.

Är det något av detta som känns konstigt, hör av dig.