2 reaktioner till “Nytt från dräneringsprojektet”

 1. Hej!

  När det nu finns en reviderad tidplan för hela dräneringsprojektet skulle det vara intressant att få ta del av den kalkylerade totalkostnaden.

  1. Hej.
   Den reviderade tidplan som du refererade till är bara en visuell tidplan, för att kommunicera läget och förväntningar.
   Tidplanen är med andra ord inte knuten till kostnader, förbrukade medel eller upparbetad tid osv.
   DräneringsProjektets kostnader är per löpmeter dränerat hus.
   Kostnadsläget för projektet kommer upp på årsstämman.

Kommentarer är stängda.