Uppdateringar

Parkeringsplats med nummer 205 är numer en boendeparkering och är därför inte längre gästparkering samt det rör sig i garagekön….

Känns glädjande att väntetiden inte längre är så lång. Den som väntat längst har väntat från februari 2016. det är för närvarande 10 stycken i kö.

Här är Aktuell Garagekö

Lista över gästparkeringar på  Parkering och Garage