Om motorvärmaruttag

Tiden förändrar saker, bilar får värmare som drivs av bilens bränsle eller behovet ändras på annat sätt, något som gör att frågan är
berättigad – Uppskattar vi fortfarande dessa motorvärmaruttag?

Våren 2017 skickade föreningen ut en enkät, en del av denna enkät handlade om motorvärmaruttagen och vad vi som ”nyttjande medlemmar” tyckte om dessa.  25% av medlemmar som betalade dessa uttag sa  ”Inget behov fanns längre”.
Trodde att någon skulle komma med en motion om någon slags lösning på detta, så har det inte blivit.

Historik om installationen:

Upplägget från början var att man fick betala för installation av el, stolpe och uttag. Var man två på samma stolpe betalade man ca 1 800kr var, ensam på stolpen blev det 3 600kr.

Samtidigt förband man sig att betala el och underhåll tills vidare, detta åtagande övergick till nya ägare vid fastighetsförsäljning eftersom installationen följde huset som en investering man gjort.

Några har naturligtvis fått uttag och betalningsansvaret genom köp av en fastighet, andra ser behovet upphört.

Vill även kommenterat att det otillåtet för att ladda elbilar, beroende på elkostnaden skjuter i höjden då kostnaden baseras på annat, vilket även gäller för garagen.


Föreningen har under våren 2018 tillfrågats av medlemmar som önskar bli av med både kostnaden och uttaget då deras behov upphört.

Styrelsen har diskuterat om hur kan man agera.
Föreningen har underhållssituation på utrustningen, har byggt upp en infrastruktur med kablar och elabonnemang samt att detta skall vara kostnadsneutralt för alla.

Som vi ser det idag, finns endast möjligheten att fysiskt ta bort hela installationen. Det vill säga, bort med stolpe och låta skarva kabel för att minimera underhållskostnad.
Medlem får själv betala kostnaden för bortkoppling.

Vi har ingen kostnadsuppskattning för åtgärd ännu.


Läs mer om motorvärmaruttag