Från Valberedningen

Nu börjar rekryteringen av styrelsemedlemmar inför nästa period. Vi har fått i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga kandidater som kommer att bidra till en representativ styrelse som speglar Åby Nordgårds Samfällighetsförening.

Har intresset om att engagera Dig i styrelsearbete funnits länge eller nyligen väckts, då hoppas vi verkligen att just Du hör av dig till valberedningen!

Du får möjlighet att engagera dig i frågor gällande Vår förening, skaffar dig erfarenheter och kunskaper om samfällighet som du har nytta av både privat och i din yrkeskarriär.

Ett gott engagemang för styrelsearbete är en fördel, för att få insikt i vilka lagar och regler som gäller för samfällighetsförening.

Mycket av styrelsearbetet med föreningens uppgifter sker i digital form, varför datorvana och e-postadress krävs.

 

Än en gång, känner Du att styrelsearbete kan vara något för Dig hör av dig till oss så berättar vi mer!

Du når oss via e-post: valberedning@abynordgardsamf.se eller med ett vanligt brev som du lägger i föreningens brevlåda som finns vid
Måldomargatan 8. Märk kuvertet med ”Valberedningen” så når det oss.

 

Vänligen,

Amir Kadic och Liselotte Caprin