Garagekö

Boende på               Kö sedan
1Måldomargatan 6C2021-01
2Seldonsgatan 4I2021-06
3Travtränargatan 2B2021-06
4Måldomargatan 2D2021-07
5Sadelgatan 8A2021-09
6Seldonsgatan 4I2021-12
7Måldomargatan 6G2022-01
8Travtränargatan 2H2022-02
9Ridlärargatan 2I2022-03
10Ridlärargatan 2H2022-11
11Sadelgatan 4A (byte)2023-02
12Ridlärargatan 4J2023-06
13Ridlärargatan 6B2023-08
14Sadelgatan 2G2024-01

Uppdaterad 2024-02

Nu har föreningen 14 stycken som väntar på ett garage. Den som väntat längst har väntat från januari 2021. Om du önskar ett garage kontakta Bredablick.

Föreningen har 60 stycken till uthyrning.

Då någon med garage flyttar eller inte längre har behov av garage, går det till den som står först i kön. I samband med detta ser vi över om någon kan tjäna gångavstånd på ett byte så att fler kan bli gladare.
Du kan alltså inte lämna ditt garage vidare vid en eventuell försäljning av din fastigheten.
Vid återlämnande skall garagen vara tomt och städat samt två fjärrkontroller och två nycklar skall returneras. Om så inte sker kommer man att bli debiterad kostnader som uppstår.
För beställning av ny fjärkontroll eller felanmälan kontakta Bredablick.

Garagehyra debiteras samtidigt med månadsavgiften.