Garagekö

Uppdaterad 2022-03-12

Nu har föreningen 13 stycken som väntar på ett garage. Den som väntat längst har väntat från november 2019. Om du önskar ett garage kontakta Bredablick.

Föreningen har 60 stycken till uthyrning.

Då någon med garage flyttar eller inte längre har behov av garage, går det till den som står först i kön. I samband med detta ser vi över om någon kan tjäna gångavstånd på ett byte så att fler kan bli gladare.
Du kan alltså inte lämna ditt garage vidare vid en eventuell försäljning av din fastigheten.
Vid återlämnande skall garagen vara tomt och städat samt två fjärrkontroller och två nycklar skall returneras. Om så inte sker kommer man att bli debiterad kostnader som uppstår.
För beställning av ny fjärkontroll eller felanmälan kontakta Bredablick.

Garagehyra debiteras samtidigt med månadsavgiften.

Boende på               Kö sedan
Ridlärargatan 6J2019-11
Sadelgatan 4F2020-03
Ridlärargatan 6A2020-04
Travträargatan 2I2020-06
Ridlärargatan 4F2020-06
Seldonsgatan 4F2020-11
Måldomargatan 6C2021-01
Ridlärargatan 4A2021-03
Seldonsgatan 4I2021-06
Travträargatan 2B2021-06
Måldomargatan 2D2021-07
Sadelgatan 8A2021-09
Travtränargatan 2H2022-02
Ridlärargatan 2I2022-03