Mötet 2016-01-20 presentation

Tack för ert intresse på mötet 2016-01-20.

Styrelsen har fått förfrågan om att publicera presentationen. Detta är möjligt men vi kan inte presentera siffror som vi gjorde på mötet.
Du får bilden och den manustext som vi presenterade.
Allt detta är helt publikt, dock av strategiska skäl, kan det vara olämpligt att publicera allt, hoppas på förståelse.

Om ni har frågor eller tankar, hör av er.

Till dokumentet: Presentation 2016-01-20

Inkomna frågor ”Om dränering”

Här kommer frågor som medlemmar undrar när det kommer till dränering. Styrelsen avser att svara på dessa frågor på informationsmötet den 20 januari 2016.

Har du frågor eller tankar som du sitter med, är du välkommen mejla in dessa frågor på adressen styrelsen@abynordgardsamf.se innan den 10 januari 2016, så att vi får fundera och kontrollera, så att vi kan bemöta dessa frågeställningar på mötet.

Synpunkter i brevform finns längst ner.

Har även tagit med åsikter och tankar som inkommit under vår, sommar och höst 2015, eftersom dessa fortfarande är relevanta.

Till frågorna… till och med 2016-01-11
Fortsätt läsa ”Inkomna frågor ”Om dränering””