Vad gör man åt störande fåglar?

Mölndals stad skriver så här:

På våren och sommaren upplever många att de störs av skrik från fåglar vid sina bostäder. I vissa fall är fåglarna också aggressiva, framförallt måsar. Förebyggande åtgärder är den mest effektiva metoden för att komma tillrätta med problemen.

För att komma till rätta med störande fåglar måste man arbeta förebyggande med att försvåra för fåglarna att häcka på platsen. Det kan till exempel innebära att man:

  • Sätter upp nät eller trådar som gör tak och andra tänkbara boplatser otillgängliga.
  • Ser till att matning av fåglar inte sker på balkongen eller i direkt anslutning till fastigheten.
  • Sköter komposter och avfallskärl så det är rent och snyggt.
  • Rensar tak och hängrännor från gamla bon.

Störningen är ofta som störst under fåglarnas häckningsperiod mellan april-juli. Det är dock under den tiden förbjudet att störa fåglarna och alltså även ta bort deras bon. Det gäller även tiden då fåglarna börjar bygga på bona och det kan vara så tidigt som i mars för vissa fåglar. Så för att ta bort bon gäller det att vara ute i god tid, efter att ungarna har flugit ut och innan föräldrarna sätter igång och bygga igen nästkommande år.

Kom ihåg att det gäller att ha tålamod med det förebyggande arbetet och upprepa åtgärderna i rätt tid varje år för att det ska ge en bra effekt.

Kontakta oss på miljöförvaltningen för mer information.