Påminnelse om vattenavstängning ons 1 juli och tors 2 juli

DEN 1 JULI
Vattnet för alla hushåll i längorna kommer att vara avstängt mellan kl 8.00-
17.00

Gäller följande fastigheter: Måldomargatan 2-4, Ridlärargatan 2-4, Sadelgatan
2-4, Seldonsgatan 2, Travtränargatan 2-4

DEN 2 JULI
Vattnet för alla hushåll i längorna kommer att vara avstängt mellan kl 8.00-
16.00

Gäller följande fastigheter: Måldomargatan 6-8, Ridlärargatan 6-8, Sadelgatan
6-8, Seldonsgatan 4

Detta med anledning av installation av balansventiler vattensystemet. Efter
denna åtgärd kommer en injustering av varmvattnet att göras så att rätt
temperatur erhålles.

Fyll upp vattenreserver för dagens behov. Glöm inte någon hink för
toalettspolning. Avloppen kommer att fungera som vanligt.

Efter att Nordiq Energy är klara med arbetet kan vattnet vara lite missfärgat.
Låt vattnet rinna tills det ser bra ut igen.