Utskick av påminnelsefakturor för juli månad

Vi har blivit uppmärksammade på att flera boenden har fått kopior på/eller påminnelser för juli månads faktura avseende samfällighetsavgift, trots att avgiften skulle regleras av en kreditfaktura. Detta beror på att påminnelser skickats ut samtidigt som kreditfakturorna reglerats i faktureringssystemet. Notera att detta enbart gäller er boenden som tidigare fått en kreditfaktura och sedan dess har fått en påminnelse på en redan betald faktura skickad till sig.

Ni kan själva kontrollera status på er faktura genom att följa ärendet på den internetadress som står uppe i fakturans vänstra hörn under ”följ ärendet på”. Har du fler frågor om din faktura är du välkommen att kontakta oss via hemsidans kontaktformulär eller via mail till styrelsen@abynordgardsamf.se