Städhjälp önskas omgående.

Här kommer pekpinnar och ett mejl från en av grannarna.

Pekpinnarna är från mig, Frank.

Var ute igår för att se över stuprör och de påskjutsrör som i de flesta fall måste monteras, skulle se efter hur många som behövs köpas till.

Jag är ju lite närsynt och det kan vara svårt att se om det finns ett påskjutsrör som redan är monterat eller om det behövs ett. Tittar man ner i lövrensen kan man bli riktigt förvånad hur mycket skräp lövrensen har samlat MEN varför ligger det kvar?

Töm lövrensen så att vattnet inte skvätter upp på din fasad och förstör denna.

Har även sett att flera lövrens saknas, så stupröret är kopplat rätt på markröret. Detta är inte bra.
Man skall ha lövrens för att inte ledningarna skall täppas igen.

Många har synpunkter på att våra gemensamhetsytor ser hemska ut, här måste man hålla med. Det har inte finjusterats ännu. På några ställen ligger det skräp. Flertalet medlemmar använder detta som avstjälpningsplats. Man kör upp på gräsytor som är mjuka och bildar hjulspår.

Föreningen har ingen/är ingen fastighetsskötare.
Det gör att det inte tillåtet att:

Ställa ditt skräp på våra gemensamhetsytor.
Renoverar du eller bygger något och får skräp över – förvara detta på din tomt i avvaktan att du skall slänga detta.
Det är samma med ”klippe” från din grönska – på din tomt ska det förvaras.

Soptippen är rätt ställe för det som du inte skall ha och du förväntas flytta dit detta själv.

Det finns många exempel på konstiga saker, farligt avfall – dunkar med glykol eller olja, garderober fyllda med skräp efter renoveringar, säckar med ”skröffs”, gamla altaner blandat med överblivna träbitar, gamla stolpar med betongklump till brevlådan, stenbitar efter kapning osv.
Så ser läget ut idag.

Det finns en hel del andra saker som man skall tänka på som fastighetsägare, saker som du är skyldig att göra. Det gäller att göra rent och snyggt, plocka skräp och klippa växtlighet, både på din tomt och angränsande kommuntomter.

Det står mer att läsa i en broschyr som utgivits av Mölndals Stad, Tekniska Förvaltningen, mars 2015, och den heter Ditt ansvar som fastighetsägare

Vi har alla ansvar att hålla ordning – städa och klipp även vid din tomt.

Entreprenören som klipper vill inte köra sönder sin maskin och därför klipps det inte på alla ställen vi är vana vid. Det går alldeles utmärkt att hjälpa till med ”gräsmattorna”, du kommer uppskattas av alla samtidigt som du kan beundra andras arbete.

Tack på förhand.


Har också fått in ett mejl idag, från en av våra grannar. Så här lyder detta:
Ber att få detta publicerat i Nordgårds-Nytt.

Hur kan vårt vackra område ha blivit en soptipp? Vi är alla delaktiga i vårt dräneringsarbete och i detta sammanhang har, uppenbarligen, en bygg-boom inträffat.

Det har byggts om på framsidan med följd att gamla trappor och andra byggrester ligger lite här och där. Även på  trädgårdssidan har altaner renoverats med följd att det ligger bråte i mängder utanför tomtgränsen, på samfällighetens mark (=allas vår mark).

Detta gör att vår trädgårdsentreprenör inte kan klippa på vissa områden (även om det inte går att klippa just där det grävts, men då kan väl det ändå åligga varje fastighetsägare att försöka ”hyfsa” till utanför den egna tomtgränsen).
Vi har råttor både här och där och de trivs ju naturligtvis utmärkt i all bråte som slängts. Jag har också noterat att vid kommunens återvinning på Broddgatan har vissa fastighetsägare ansett att de kan slänga och lägga trädgårdsavfall, som också gjort att det dragit till sig råttor.
Jag måste få säga att jag inte känner igen mig i vårt fina område…..här tycks råda fullständig anarki.

Här mutar man in sitt revir med ytor som tillhör samfälligheten…..är det inte tid att se över om de som så önskar kan friköpa den mark som de nu ”mutar in”.
Går det bra för en så går det väl bra även för någon annan…..var skall detta sluta. Jag har inte kollat m Stadsbyggnadskontoret, men kommer att kolla upp vad som gäller.

Jag har bott i området i över 40 år, men som det ser ut nu och som det tillåts, har jag aldrig varit med om. Tidigare har vi varit väldigt rädda om vårt fina ”luftiga” område, men vi kan inte bara skylla på att vi haft en dränering…..en del av oss har haft det för snart ett år sedan, men ändå……det är INTE OK!

Jag anser att det är HÖG TID att Styrelsen går ut med en UPPMANING att alla vi 147 fastighetsägare skall se till att vi har det städat kring vår fastighet!

Sedan  förutsätter jag att det inte är Samfälligheten som bekostar uppröjning från egen fastighet. Likaså att vi får ordentlig ekonomisk redovisning vid årsmötet i september.

Med detta önskar jag alla boende en skön sommar med ett fint ”städat” Åby Nordgård.

Vänliga hälsningar/Birgitha Thyr, Sadelgatan 8 D.