Kort om DräneringsProjektet

En kort uppdatering i projektet. Allt rullar på med de två teamen som är igång med grävandet. Handgrävarna som jobbar på sydsidan har

ett tuffare jobb. Torslanda har av förståeliga skäl väntat tills det blir plusgrader så att tjälen mjuknar. För grävmaskinerna är detta det bästa, då tjälen gör att de inte kör sönder lika mycket.

Återigen har vi hittat stora felaktigheter som gör att vi får göra om.
Dessa överraskningar kostar naturligtvis pengar och fördyrar, men som tidigare sagts – bättre göra rätt och ta både kostnaden och extra tiden det tar.

På ett hus har det hittats ett ordentligt gjutfel, och detta hus har ett stort hål in i huset under mark. Fastighetsägaren är meddelad och akuta åtgärder är påbörjade.
Brunnar med stora förskjutningar har hittats. Gäller både ledningar till men även i brunnen. Här kommer det förmodligen ”relineas” alltså göra ett invändigt rör i det gamla trasiga. Det är ett rör för avlopp!
Att gräva upp kan bli extremt kostsamt då kanske förråd måste flyttas för åtkomst skull.

En garagedränering har en extremt ytligt liggande brunn, så att den har troligtvis aldrig fungerat. Vattnet har aldrig kommit till kommunens ledning.

Torslanda har blivit anmälda till kommunen då de har förbisett ett par saker. Det handlar om var byggvagnen står, och att det har grävt på kommunens mark. Det är naturligtvis inte bra men ansågs som ganska ”ringa förseelser”, och tillstånd har fixas.

Det var allt för nu.