Ändringar för hemsidan

Vår hemsida skapades för att delge information för oss medlemmar.
Vi såg det som ännu en kanal för information till medlemmarna, förutom NordgårdsNytt, och vi valde möjligheten att kunna kommentera inlägg som styrelsen publicerar där.

Alla har den möjligheten, få använder den.

De få som använder denna kanal gör ofta detta till ”sin egen åsiktsmaskin” och vill att styrelsen skall besvara deras önskningar och tankar på ett publikt sätt.
Det förväntas att frågor förs i offentligheters rum men som ofta är ”dessa frågor” mer av karaktär att vara ett mejl eller ett brev, istället för att visas helt offentligt på internet.

Detta agerande gör att ”god energi” blir till ”energibrist” då man fastnar i ändlösa åsiktsutbyten om ”varför felaktiga eller vilseledande kommentarer inte publiceras”, ”va! censur”….

Diskussioner blir allt som ofta kring kommentarer i stället för kärnfrågan.

Naturligtvis är inte detta det som vi hade för avsikt med hemsidan, dessutom tar det hårt på krafterna. Vi har nått vägs ände i detta.

Därför tar vi bort möjligheterna att kommentera inlägg på hemsidan. Naturligtvis är alla fortfarande välkomna med åsikter och synpunkter per mejl, telefon eller brev.
Det är alltså bara möjligheten att kommentera inlägg på hemsidan som försvinner.

Snabbast svar, är att mejla till styrelsen@abynordgardsamf.se eller
de kontaktvägar som finns, se Kontakta oss