Uppdatering av Värmeprojektet

Här kommer lite nytt i projektet, som vi i dagsläget ser som färdigt.

Stig Eriksson och Ragnar Uppström hade ett möte den 18 januari 2017. Ragnar är energirådgivare i kommunen, detta sedan 2003 och har på senare år uppmärksammats med ett prestigefullt pris som energi – och klimatrådgivare på nationell nivå.

Man kan inse svårigheterna att skaffa sig tillräcklig specifik kunskap om ett värmesystem som vårt, men några punkter berörde han. Inget var direkta nyheter för oss i sig.
Dessvärre blev det inga tankar eller förslag, om de distributionsproblem som vi har i värmesystemet.

Vi tackar Stig för ambitionen och för att detta möte ägde rum samt ber att få återkomma till Ragnar dels med de frågeställningar som han hade och dels med de som föreningen har.

Styrelsen har av flera medlemmar, uppmärksammats på att elementen inne i husen inte är en föreningsangelägenhet.
Detta är helt och fullt så sant så.
Det var även så då föreningen för si-så-där 10-12 år sedan bytte både ventil och termostatkropp på elementen inne i husen.

Föreningen har ju även medlemmar som bott i området länge och som vittnar om otillräcklig värme i sina hus. Det har inte skett någon som helst ändring på alla dessa år, trots flertalet försök.

Just där står vi nu.

Vissa får otillräckligt med värme, andra får för mycket vilket fördyrar för oss alla.
Vissa är nöjda för att allt är okej. Sammanfattningsvis kan man med fog säga, lite dyrt – lite dåligt.

Man kan ana att husen ”kräver” olika energibehov, att människor inte har samma krav på temperaturer, samt att man vill ha temperaturskillnader mellan rummen. Hela denna tanke med värmebehov och känslorna kring detta är ganska komplext i sin natur.

Föreningen måste se till att alla medlemmar får ”rätt mängd” värmeenergi till sitt hus. Ett av dessa sätt är att göra en injustering av alla elementen i hela området men som ni märker av diskussionen ovan kommer detta bli alldeles för komplicerat då viljan till förändring inte på riktigt finns för en injustering av alla områdets element.

Någon ändring måste dock ske.

Lösningen är att placera en injusteringsventil på varje hus så att ”samma flöde” är tillgängligt till varje hus. Föreningen säkerställer att alla får samma värmemängd. Detta är viktigt i fördelningssynpunkt då alla betalar samma, det vill säga en 147-del av värmenotan.
Om enskild fastighetsägare ”gör något på sin del” av värmesystemet kommer detta inte påverka andra, så som det gör i dagsläget.
I detta sammanhang spelar det ingen roll om husägaren använder all värmeenergi till en handdukstork så att elementen inte får någon värme, eftersom denna obalans endast gäller fastighetsägarens hus.
Mängden värmeenergi ut i systemet kommer värmecentralernas styrsystem hantera.

För ett par år sedan beslutade föreningen att byta ventiler på värmesystemet då dessa fastnat och är oanvändbara. Byte av dessa ventiler kommer att ske utanför ”eldningssäsong” och blir aktuellt till sommaren.
Den ventilteknik som är användbara i detta fall heter STAD-ventiler och tillåter flödesmätning och låsning på specifikt flöde.

Det var allt för nu men mer information kommer.

Mer att läsa finns i VärmeProjektet