Fakta från enkät till 23 februari

Tills idag har vi fått svar från 2/3 av föreningens medlemmar.
1/3 har lite tid på sig. Man måste inte lämna svaret sista dagen!

Så av de 50-talet enkäter som vi saknar ännu, hoppas att de kommer till oss innan tiden går ut – det är viktigt för föreningen.

Om motorvärmare, av de svar som vi fått in:
  • 25 % av de som betalar för motorvärmare, känner inget större behov av denna.
  • 75 % av de som betalar för motorvärmare, tycker att den är okej.
  • 4 stycken skulle vilja ha en motorvärmare.
  • Det kan finnas ett intresse att ansluta framtida elbil.