Råttbekymmer.

Då och då ser man detta bekymmer. Nu är det akut på Måldomargatan 4.

Så här skriver Kristian Höglind:

Kan vi gå ut i ett nyhetsbrev gällande att vi har stora problem med råttor i området.
Stort problem är all matning av fåglar som sker i trädgårdarna.
Har haft Anticimex här idag.
Men han säger att det är svårt att göra något när så många matar. Det är rena buffé för dom.
Det har även setts spår efter råtta/råttor i källarna.
Råttor har gnagt mycket på vår fasad så isolering kommit fram.

Jag ser flera per dag när man tittar ut. De springer i häcken eller i gräset eller på altanen.


Att någon av oss ser råttor dagligdags, då har vi alla problem inom kort. Råttors antal och närhet till oss, ökar beroende på tillgången till mat.
Mat i form av fågelmat lockar till sig råttor samt att vi erbjuder husrum åt dem på vintern.


Så här skriver Anticimex, om detta bekymmer:

Saneringar av råttor ökar kraftigt

Pressmeddelanden 2017-02-13

Under 2016 genomförde Anticimex 51 000 saneringar av råttor i Sverige, en ökning med 14 procent från året innan. De senaste tre åren har saneringarna ökat med hela 67 procent, enligt färsk statistik.

De senaste åren har reglerna för bekämpning av råttor gradvis förändrats. Det är inte längre tillåtet att permanent lägga ut kemiska bekämpningsmedel, det som ofta kallas råttgift. I stället används exempelvis elektroniska och mekaniska fällor.

– Förändringen var nödvändig men nu krävs ofta andra metoder för att minska antalet råttor. Många är fortfarande ovana vid att bekämpa råttor utan kemiska bekämpningsmedel, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.

Totalt genomförde Anticimex 51 074 saneringar under 2016, vilket är en ökning med 14 procent sedan året innan. År 2013 genomfördes 30 350 råttsaneringar och sedan dess har antalet saneringar alltså ökat med 67 procent.

Råttor och människor trivs på samma platser och gillar samma sorts mat. Kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar behöver arbeta tillsammans och långsiktigt för att bekämpa råttor.

– Så länge som råttor har tillgång till föda, vatten och skydd kommer de att trivas och föröka sig. Vi kan tillsammans göra mycket för att minska antalet råttor, säger Håkan Kjellberg.

Så undviker du råttor

– Råttor älskar vår mat, så lämna den inte framme.
– Håll rent och städat i förråd och lager, råttor bygger gärna sina bon i bråte.
– Håll koll på växterna. Råttor klättrar bra och kan använda sig av klätterväxter, träd och buskar för att komma till balkonger eller ventiler.
– Håll koll på soporna. Se till att det är lock på sopbehållare och att komposter är placerade en bra bit från fastigheten.
– Använd digitala fällor. En digital fälla är uppkopplad och larmar så fort en råtta går i den. På så sätt kan man snabbt sätta in åtgärder där mängden råttor ökar.

Fakta om råttor

Råttor orsakar allvarliga skador på hus och egendom och kan dessutom bära på bakterier och virus som gör människor sjuka. Den vanliga råttan, brunråttan (Rattus norvegicus), blir 20–30 cm lång, utan svans. Råttorna gräver ut gångsystem där de bor och förvarar sin mat. Ett råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1 000 ungar per år.

För mer information kontakta

Håkan Kjellberg, skadedjursexpert Anticimex, 070-878 78 20, Hakan.Kjellberg@anticimex.se 


Läs mer på Anticimex