Injustering av värmesystem

Vill förmedla en tanke som vi diskuterat under värmeprojektet. Den heter ”Lågflödesmetoden” eller ”Kirunametoden” och är ett modernt sätt.

Vill förmedla ett filmklipp om detta där ”upptäckaren” Östen Sandberg beskriver detta tillsammans med SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) Filmen är gjord efter boken nedtecknad av Torkel Andersson, en profil inom detta gebit.

Filmen har lite startsvårigheter men klicka på linjen där pilen är.