Analoga TV-utbudet

Föreningen har sedan länge haft ett avtal med ComHem om att förse den gamla hederliga antennkabeln med ett TV-utbud. I slutet på 2013 genomfördes en enkätundersökning som ledde till ett teknikskifte.

Idag har vi fiber och denna har varit i drift sedan oktober 2014. På mötet på vårkanten 2014 beslutades att dels installera fiber, som då ökar möjligheterna på både TV-utbud och Internet. Dels att den gamla antennkabeln skulle också fortsätta i en övergångstid med sitt TV-utbud i ca 5 år till, alltså så länge som ComHem har ensamrätt på tjänsterna i fibernätet.

En av anledningarna var att analoga TV-kabeln var ”full” och kunde inte tillgodose föreningen med det nya digitala utbudet, vägs ände var nådd.

Det fanns möjlighet att abonnera på nya betaltjänster från ComHem  nyare TV-utbud. Då får man ha en CA-modul eller CAM, och ett kort från tjänsteleverantören. Om signalen blir vek, trasslar bilden.
Har du erfarenhet av detta?