Uppgradering av bredband

För att ta del av det uppgraderade avtalet som samfälligheten skrivit på med Tele2 som började gälla från 1/3 2023 så behöver man ringa och och be dem uppdatera så uppladdningshastigheten för bredband justeras till 250 Mbit/s, annars förblir den kvar på 100 Mbit/s.

Läs bifogat dokument för mer info.https://abynordgardsamf.se/wp-content/uploads/2023/03/info-att-dela-ut-om-ert-nya-gruppavtal-1.pdf