Montering av skärmtak

I början på nästa vecka (v. 10) kommer det att monteras skärmtak över dörrarna till källargångarna på Måldomargatan som föreningen ansvarar för. Skärmtaken monteras i syfte att förlänga livslängden på dörrarna.