Då sopar kommunen upp gruset

Vecka 13 planerar Mölndals stad att sopa upp gruset på våra gator.
Passa på att snygga till din trottoar innan dess.

Vår entreprenör planerar att sopa innan dess men du som fastighetsägare ansvarar för din trottoar.

Läs mer på Mölndals stads hemsida: https://www.molndal.se/startsida/arkiv/servicemeddelande/servicemeddelanden/2021-03-18-da-sopar-vi-upp-gruset.html


Info från Mölndals stad:

Sopa ut gruset innan vi kommer!

Du som äger en fastighet ansvarar för trottoarer och ibland gångvägar och trappor i närheten av din tomt. Du ska på de ytorna ta bort grus efter vintern.

Du kan sopa ut gruset i gatan innan vi kommer och sopar så tar vi hand om det. Efter att vi sopat gatan får du inte sopa ut grus från trottoaren!

Grus som du har använt på din fastighet får du aldrig sopa ut i gatan, det ska du själv ta hand om.

Du kan också läsa mer om ditt ansvar under vintern.

Fastighetsägares ansvar för städning av trottoarer regleras av Föreskriften om gaturenhållning.