Mölndal Energi informerar

Planerad genomgång av elmätare nu på fredag mellan klockan 9:30 – 13:30 Sadelgatan, Seldonsgatan samt Travtränargatan, samt vissa garagelängor.

Kontrollerna och eventuella åtgärder kan medföra korta avbrott.

Info från Mölndals energi, utdrag från mail:

”Vi har haft problem med en viss typ av elmätare, vilket ibland medfört att det uppstått glappkontakt/varmgång i anslutningarna.

Detta har berott både på dålig konstruktion av anslutningsklämmorna och dålig uppskalning av kablarna.

Eftersom det varit varmgångar vid några tillfällen på adresser i er samfällighet så gör vi just nu kontroller på samtliga radhus där det sitter denna mätartyp, ca: 70 st i fasadmätarskåp.

Före besöken har vi lagt lappar i brevlådorna för de berörda radhusen, och vi knackar även på före vi gör avbrotten.

Första omgången var på Ridlärargatan, och av 34 kontrollerade mätare hittades 5 st med början till varmgång.

Andra omgången är planerad till nu på fredag mellan klockan 9:30 – 13:30 och då tar vi Sadelgatan, Seldonsgatan samt Travtränargatan.”