Ny kallelse till årsstämma

På grund av de nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten sammanträdde styrelsen igår och beslutade att det inte går att genomföra en fysisk stämma. Därför kommer nu en ny kallelse.

Kallelsen finns i din brevlåda men går även att läsa nedan.

Datum: 2020-11-13
Tid: Poströstning; fr o m då röstsedeln har distribuerats till medlem fram tills kl 15.00 fredag 13 november.

Torsdag 5 nov delas röstsedel tillsammans med årssammanställningen ut.

Fr o m detta datum kan medlemmarna börja rösta. Röstsedeln lämnas i föreningens brevlåda vid Måldomargatan 8a.

Sista tid för att lämna sin röst är: fredag 13 november kl 15.00

Röstsedlar som lämnas i brevlådan efter denna tidpunkt är ogiltiga.