El och värme 2018-2019

Redovisning av energi under redovisningsåret

Den korta sammanfattningen:
Värme lite billigare (5%) mot förra redovisningsåret.
EL lite högre kostnad trots att vi brukar mindre.
Priset på värme och el stiger.

När vi tittar på värmeenergi kan vi se att det är lite dyrare per kWh men vi har använt lite mindre (-7,9%) energi. Detta är troligtvis en kombination av föreningens ansträngningar att styra ut värmen bättre men även att det var förmodligen ett varmare år. 

Energibolaget tar även betalt för hur mycket vatten som behöver pumpas för att leverera energimängden och det kallas Flöde.
Ju lägre denna siffra är desto bättre och billigare blir det. Vi kan förbättra detta genom att justera in elementen i våra hus – alla husen – så att vi drar större nytta av anläggningarna vi har – få bättre avkylning.
Det handlar om att ta till vara på värmen på bästa sätt.

Vi sparar naturen och sänker våra värmekostnader, naturligtvis får vi även ett varmare hus.

Sammanställning över värmeenergi och kostnader

Elenergi ser lite annorlunda ut.
Vi använder ca 10% (3 250 kWh) mindre energi men den kostar lite mer så det har blivit lite dyrare ca 1 900 kr.
Vi hade tre stycken abonnemang för kabelTV-anläggningen och dessa var inte identifierade som ”Antenn” men de är samtliga nu avslutade.

Att kostnaden för el (kr/kWh) är så varierande beror på antalet abonnemang som finns på respektive verksamhet och så klart förbrukningen.

Sammanställning av elenergi och kostnader 2018-2019

Har ni frågor kring detta, tveka inte att höra av er.