Med beslutet från extrastämman 2014-04-08 angående kabelTV och Fiber

Det beslutades att fiber ska installeras samt att:
Under avtalstiden (5 år) behåller samfälligheten det gamla ”Koax-nätet”.

Styrelsen har nu verkställt detta sedan tidigare stämmobeslutet, och sagt upp avtalet den 2018-06-30 med ComHem gällande TV-tjänst via ”koax-kabeln”.

Tjänsten kommer levereras fram till 2019-06-30
då uppsägningstiden är 12 månader.