Det är ”Inte okej!”

Dräneringsprojektet använder containrar i olika sammanhang,  några använder dessa för eget bruk. Det är inte okej – utan att fråga om lov.

Vid flera tillfällen har det kostat väsentlig mer bara för att ”några” gör galet. En container avsedd för träd/buskar slängdes det sten i, inte bra!

Nästa container var avsedd för sten/betong. I denna slängs det trädgårdsavfall (buskar, träd och säckar etc), aj då!

Enligt ”röj- & återställningsteamet” är detta väldigt vanligt, dessutom är det kostsamt. Låt bli detta, för det är inte okej!

Du måste fråga om lov och naturligtvis invänta besked!

Gemensamma gräsytor.

Entreprenören som klipper, klipper gräset ”högt” där marken är ojämn men där det ser konstigt ut törs han inte klippa då maskinen riskerar haveri. Ibland är det gamla buskar som glömts eller annat skröfs. Det bästa är att med gemensamma krafter rätta till detta, annars kommer det få se ut så under lång tid.

Föreningen har ingen fastighetsskötare bara fastighetsägare. Om ingen tar hand om sitt skräp så måste vi höja avgiften för att betala så att ”någon annan” plockar bort detta, och detta drabbar alla även om få missbrukar andras frikostighet. Inte okej!

Medlemmar klagar då och då på högar med skräp, grejer som ligger på föreningens gemensamma ytor.

Som vi skrivit tidigare, enskild medlem ska inte förvara ”sitt” på dessa gräsytor. Inte okej!

Föreningen har vid alldeles för många gånger tagit bort rester från ombyggnationer, trädgårdsröjningar, julgranar och annat bråte. Denna kostnad får alla betala för, trots att det är förmodligen få som gör så här. Inte okej!

Ligger det saker i gräset kommer det inte att klippas. Om nu saken är bortplockad men gräset är högt just där -det kommer inte att klippas. Detta får du göra själv eftersom entreprenören inte vågar riskera ett haveri.

Det är bara dräneringsprojektet som kan använda dessa ytor och på allas bekostnad återställa.

Iordningsställande av den ytvattensdränering som är gjord utefter trädgårdarna är planerad till hösten.

Sydsidan Travtränargatan.

Medlemmar som har parkering på Seldonsgatan, har synpunkter att växtligheten ”tränger sig på” över till parkeringen. Motorvärmaruttagen är inbäddade i grönskan.

Ni som har buskar som i denna beskrivning, ska ta hand om detta. På parkeringen finns en planka som föreningen sköter och denna ska alltid vara helt frilagd från grönska med ett avstånd på 30 cm. Fastighetsägare har tydligen fått lov att använda föreningens mark som är mellan egen tomt och parkeringen, ca 1 m, men det kan inte tillåtas bli en grön mur som inkräktar på parkeringen. Inte okej!