Flera motioner har kommit in

Det är 8 stycken motioner till årets stämma. Dessa har styrelsen tänkt till på och stämman har att fatta beslut om dessa motioner.
Därmed stängs möjligheten att få med flera till årets stämma.
Mer på Inför Årsstämman 2017