Årsredovisning 2016-2017

Kallelsen och årsredovisningen kommer mycket snart i er brevlåda. Nyfikna hittar detta redan nu bland  Årsredovisningar och protokoll
Uträkningen för avgiften syns här Underhålls- och förnyelseplan.

Beräkningsunderlaget kommer inte att delas ut men kommer vara tillgängligt på webbplatsen.

Väl mött

Torsdag den 28 september 2017 kl. 18:30
Katrinebergsskolans aula (f.d. Åbyskolan)