Vem ansvarar för väggen?

Då och då dyker frågan upp.

tegels

Det är naturligtvis inte just väggen på bilden som jag tänker på, med den är ganska representativ i ett syfte. Fogen är dålig och behöver åtgärdas!
Tänker då på underhåll och annat, och vill svara att:

Fastighetsägaren äger väggen och ansvarar för att den underhålls och sköts. Även denna del, gaveln är en del av huset som behöver lite kärlek då och då.
Som sagts tidigare är föreningens ansvar beskrivet i Anläggningsbeslutet, och tegelfasader är inte en av dessa punkter.