Värme och varmvatten

Nu är värme och varmvatten i full drift i den västra delen av området.

Vi vill påminna att, områdets östra del kommer kommer att åtgärdas enligt tidigare meddelanden.
Vecka 36, torsdag 2016-09-08 klockan 08:00 skall centralen stängas ner.

För områdets västra del:
Om du upptäcker konstigheter med varmvattnet, så kontakta styrelsen.

Nu är även värmen på, det kändes i morse då det var kylslaget under natten och i morse kändes det lite varmt på elementen.
Dina element kan behöva luftas, speciellt om du hör att det rinner eller kluckar i dessa.

Läs luftningsinstruktionen