Värmeanläggning nu och då

Tänkte att det kunde vara kul att se skillnad på den nya anläggningen jämfört med den gamla.
Nu har de nämligen kommit till respektive central på Måldomargatan.

 

Värme2
Den nya som får plats på en lastpall är riktigt kompakt byggd. De röda är själva värmeväxlarna med sin isolering. Den större av dem är för värmen, den mindre för varmvatten. Det grå skåpet är för el och styrsystemet, bakom detta finns pumpar.
Värme1
Här är en bild på den gamla anläggningen. På golvet, till vänster står växlaren för varmvatten. Bakom pumparna (de ljusgröna) och ledningarna anas den gamla tubväxlaren för värme. Rörjox över stor del av rummet.