Solceller – bra eller dåligt?

Det blir allt mer populärt att installera solceller. Men hur lönsamt är det, och vilka för- och nackdelar finns? Detta är saxat från Villaägarna!
Jag vet att husägare funderar på detta!

Solceller är billigare än någonsin. Ett lågt världsmarknadspris och en växande svensk marknad har drivit ner priserna.

Genomsnittspriset för en nyckelfärdig takmonterad solcellsanläggning ligger idag på omkring 114 000 kronor men priset varierar beroende på anläggningens storlek och hur mycket jobb som krävs för att installera panelerna.

Länsstyrelsen ger installationstöd

Vad du får betala i slutänden beror också på om du skickar in en ansökan om installationsstöd till länsstyrelsen. För att gynna solceller har regeringen infört ett stöd som täcker 20 procent av din installationskostnad på maximalt 1,2 miljoner kronor. Men väntetiden är lång. Skickar du in din ansökan idag får du räkna med att det tar minst två år innan pengarna kan räknas hem. Regeringens årsanslag räcker inte till och på länsstyrelserna ligger ansökningar på hög.

Det är inte heller säkert att stödet kommer att finnas kvar. Energimyndigheten vill nämligen ta bort stödet till privatpersoner. Regeringen har dock inte lämnat något besked om hur de tänker göra.

Rotavdrag för solceller

Det går också att få rotavdrag 30 procent för arbetskostnaden. Tyvärr kan du inte få både investeringsstöd och rotavdrag, utan du måste välja något av alternativen. Antingen ett mindre men säkrare rotavdrag nu, eller ett osäkrare men större installationsstöd om några år. Som småskalig elproducent har du också rätt till ett skatteavdrag på 60 öre per kWh för den el du producerar.

Lönsamt med solceller?

Är det då lönsamt att installera solceller? Det beror på vilka antaganden man gör.
Vi räknar på en anläggning på 6000 W. Med antagande om effektivitet på 1000kWh/kW, installationskostnad om 15,2 kronor per W (från Energimyndigheten), ett rörligt elpris på en krona (och att hushållet använder all el som solceller producerar och därmed slipper köpa lika mycket från en elhandlare), kalkylränta på 3 procent och avskrivningstid 20 år blir förlusten strax över 70 kronor per år före skatteavdrag. Efter skattereduktionen blir resultatet en vinst med drygt 3 500 kronor per år.

Med andra antaganden förändras resultatet. Längre livslängd på anläggningen, lägre kalkylränta och högre elpris förbättrar kalkylen. Det omvända försämrar den. Tio öre i förändrat elpris påverkar kalkylen med 600 kronor om året. En procentenhet förändrad kalkylränta påverkar kalkylen med drygt 500 kronor om året. Ett års förändring i livslängd påverkar kalkylen med ungefär 200 kronor per år.

Fördelar med solceller

Miljövänligt. Priset på solceller har gått ner. Det går att sälja överskottet av producerad el.

Nackdelar med solceller

Risk för olönsam eller osäker investering.

2 reaktioner till “Solceller – bra eller dåligt?”

 1. Intressant ide eftersom belägenheten på vår hus är lämplig. Taklutningen är tyvärr för liten för optimal effektivitet. Exemplet med installerad effekt på 6 kW är inte möjlig på 1 1/2-planshusen eftersom det kräver en takyta på ca 40 m2 och så stor är inte ytan i söderläge. Vi kan knappast räkna med en kalkylränta på 3 % över 20 år utan snarare 5 %. Enligt de nya lånereglerna är förmodligen längsta lånetiden 5 år för att komplettera bottenlån och då kommer kostnaden att ligga på ca 25 000:-/år i 5 år. Tar man ett topplån på 12 år ligger kostnaden på drygt 1000/månad i 12 år. Skattereduktionen på 60 öre/kWh gäller nedast för den del av elenergin som man säljer ”tillbaka” till elnätet och inte för det man använder själv.
  Så tyvärr är det svårt att räkna hem i dagsläget men kostnaden för solceller kommer att sjunka och effektiviteten kommer att bli bättre så om något år kan det nog bli lönsamt. En vacker dag kanske EU tar bort strafftullen på Kinesiska solceller som skulle sänka priset med 25 %. Vi kanske skall tala med Mölndals Energi om dom är intresserade att sätta solceller på våra tak mot att vi får en peng/producerad kWh.

  1. Det är kanske svårt att se Villaägarnas exempel och uträkning men det är just det som det är, ett räkneexempel.
   Tycker som du Stig, med dagens fakta om, kostnad för solceller, elpriset som man kan sälja för (även reducera sitt el-köp med) så blir detta i dagsläget ”ingen bra affär”.
   Det tar för lång tid att tjäna något på detta, men det kan ändra sig.
   Energibolagen lobbar i dagsläget ändå för detta, på något sätt, men inte i ekonomiska termer.
   Tror att detta kan ligga i framtiden, vi för se.
   //Frank

Kommentarer är stängda.