Arbeten på Måldomargatan

Under v.36-37 kommer arbeten att pågå på Måldomargatan.
Arbetena sker i syfte att åtgärda läckorna på våra värme- och vattenrör som tidigare informerats om.

Se bild för mer detaljerad information om kommande arbeten.