Slutrapport Com Hem

Sent igår eftermiddag fick vi rapport från Com Hem / Primär att deras arbete äntligen var klart.

Här kommer en kort sammanställning av informationen vi fått från Com Hem och teknikerna som utförde arbetet.

Orsaken till att arbetet behövde utföras berodde på att Com Hem tagit emot många felanmälningar av boenden. Detta ledde till att de utförde en kontroll på plats och vid kontrollen fann man att fiberkabeln som förser området var skadad.
En fiberkabel är oflexibel och får därmed inte böjas då det finns risk för skador, i vårt fall var fiberkabeln böjd i en nära 90 graders vinkel. Detta resulterar i att de boende som får sin fiber från de fiberpar placerade i mitten av kabeln sannolikt inte upplever några problem, medan de fiberpar som är böjda har en stor påverkan.

Arbetet drog igång enligt plan på torsdags morgon och de var färdiga med att klippa av den skadade fibern och blåsa ny redan tidig förmiddag. När de sedan skulle börja svetsa ihop de ca 140 skarvarna så upptäckte de att ett flertal av rören var felmärkta sedan tidigare. Detta resulterade till ett omfattande detektivarbete för att säkerställa att rätt fiber hittar till rätt adress.

Vi hoppas nu att samtliga i samfälligheten har fungerande tjänster och om så inte är fallet så kan ni precis som tidigare felanmäla detta till Com Hem.

Kontaktvägarna till Com Hem finner ni alltid under Kontakta Oss

För felanmälan eller teknisk support ber vi er kontakta Com Hem på telefonnummer: 90 222

För att avropa de tjänster som ingår i månadsavgiften ber vi era kontakta Com Hem på gruppavtalsnummer 0775-171720

Kontrollera om Com Hem utför planerat underhåll eller om det pågår en driftstörning på din adress. Driftstatus & Felsökning

Övriga kontaktvägar till Com Hem hittar ni här.