Varmvatten- och inkommande vattenfiltren är nu bytta.

Nu är filtren rengjorda och trycket är uppe i samma nivå som tidigare men vi vet med oss att temperaturen är lite låg på sina ställen.

Vi behöver se hur varmvattensystemen beter sig under några dagar och analysera mätvärden från driftövervakningssystemen för att veta hur vi ska gå vidare. 

Om det är någon som fortfarande upplever att ni har problem så är det jättebra om ni hör av er till oss.