Planerad vattenavstängning!

Meddelande Från Mölndals stad.
”Vi behöver göra ett vattenledningsarbete på Måldomaregatan som påverkar ditt bostadsområde den 2020/11/23 mellan klockan 10:00 och 15:00 och behöver då stänga av vattnet. Dricksvatten kan hämtas på Bandomaregatan 1 , ta med flaska eller dunk. Efter ett ledningsarbete kan vattnet komma stötvis och vara missfärgat, spola då tills det blir klart igen.”

Tipps
Gå in och registrera dig för SMS-avisering på Mölndals stads hemsida.
https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/sms-avisering.html