Dåligt tryck och värme i varmvattensystemet

Vi har problem med tryck och temperatur i främst varmvattensystemen. Trycket är sämre både i kallvatten och varmvattensystemen. Problemet med trycken kom i samband med att Mölndals Stads Tekniska Förvaltning håller på med arbeten på vattenledningen som matar vår samfällighet. Vi kommer att behöva rengöra filter på inkommande vattenledningar och varmvattensystemen. Det kommer att ske under onsdagen den 25/11 mellan kl. 8.00-15.00 vilket innebär att vattnet kan stängas av tillfälligt. Det kan bli flera stopp men inte längre än 1 timma åt gången.

Temperaturen i varmvattensystemen som är för låg, ska vara mellan 55-60 °C. Vi arbetar för att lösa problemet och målet är att vi ska bli klara med arbetet under november. Vi kommer behöva stänga av varmvattnet emellanåt mellan kl. 8.00-15.00 på vardagarna. Det kan bli flera stopp även under detta arbetet, men inte längre än 1 timma åt gången.