Deklarationsdags för 2019

Här är ränteuppgift på lån som föreningen har och som du kan yrka avdrag med på deklarationen.

Så här är årets siffror.

Utgiftsränta: 211 107 kr
Inkomstränta:  -0 kr
Summa:               211 107 kr

211 107 kr / 147 hus = 1 436 kr per hus som ränteavdrag.


I sin deklaration så skriver man in under
rubriken Ränteutgifter m.m. (Ruta 8.1 på inkomstdeklaration 1) 1 436 kr.

Under “Övriga upplysningar”:
Låntagare: Åby Nordgård samfällighetsförening (716408-4605)
Måldomargatan 8
431 62 Mölndal.

147-del utav totala räntekostnaden.


Om du äger fastigheten till hälften och till exempel din respektive äger den andra halvan, ska ränteutgifterna på 1 436 kr fördelas mellan er.
Var och en gör avdrag med 718 kr.

Mer information finns hos www.skatteverket.se