Vattenförbrukningen

13,5 liter per timme och hushåll eller 118 Mᶾ/år och hushåll.

Avläsning av vattenförbrukning sker varje år i februari. Om den uträknade årsförbrukningen av vatten inte stämmer med kalkylen, kommer det att justeras på räkningar straxt efter.

För vår del kan det alltså släpa lite eftersom vårt räkenskapsår är
från juli – juni. Så här ser årets siffror ut:

Vattenförbrukning 2017, 2018.

Den beräknade årsförbrukningen för 2018 kommer att gälla för oss 2019.
Tendensen är dyrare.
G
emensamt brukar vi mer och mer vatten, samtidigt som avgiften höjs, mer än den vanliga indexhöjningen då kommunen befarar ökade kostnader på avlopps- och vattennätet.

Förra räkenskapsåret kostade ”vattnet” ca 590 000 kr, budget för nuvarande redovisningsår är 600 000 kr.

Är förresten en förbrukning på 118 kubikmeter vatten mycket för ett småhus?

Nja, är förmodligen svaret. Hade man betalat sin egna förbrukning kanske man sparat mer. Nu betalar vi gemensamt, 147-del av kostnaden oavsett antalet personer i ett hushåll.
Är man ett ensamhushåll eller flera i hushållet ser kostnadsbilden olika ut, samtidigt som man förmodligen har olika ”vattenvanor”.

Även tarifferna som man betalar är lite komplexa eftersom det finns flera delar i sättet kommunen räknar ut kostnaden.
Det gör att det är ganska svårt att få bra jämförelser. 

Tänk att vi gemensamt förbrukar 13,5 liter per timme, året om.
Använd denna resurs med förnuft.