Kontroll av dimensionering av värmeanläggning

STAD ventil

På stämman togs beslutet att en oberoende konsult ska anlitas för att kontrollera dimensionering av den installerade utrustningen i värmeundercentralen.  Nu är vi igång!

Styrelsen har letat och funnit en konsult som är väl förtrogen med dimensionering av värmesystem, att felsöka och injustera sådana.

Vi presenterar Torkel Andersson från företaget ByDemand, han beskriver sig så här:

Jag har arbetat med värmeanläggningar sedan tidigt 1980-tal både som VVS-konsult och som injusterare av värmesystem.
Mellan 1985 – 1997 drev jag två företag med flera anställda där vi till största delen arbetade med injustering av värmesystem och energieffektivisering. Därefter har jag arbetat mer som renodlad VVS-konsult och bl.a. projekterat värmeanläggningar men också arbetat med enstaka injusteringsuppdrag på senare år.

Jag har skrivit en bok om injustering av värmesystem och energieffektivisering samt ett par artiklar om samma ämnen. Dessutom har jag hållit injusteringskurser för SIFU och Teknologisk Institut.

Styrelsen har beslutat att anlita Torkel Andersson, då han uppfyller kraven på kunskaper och är oberoende i frågan.

Torkel kommer ta del av det det vi har, ritningar, energistatistik, uppvärmda ytor, bakgrundsvariabler, driftsfall i undercentralerna osv osv..

Han kommer även undersöka några av husen, för att se både problemställningar och hur värmen verkar inne i husen, radiatorstorlekar och andra variabler.
Denna del kommer att göras då uppvärmnings­säsongen startar.
Så om vi kommer ha en varm höst kommer det att dröja lite men som vanligt – vintern kommer alltid.

Efter denna period av faktainsamlande och betänkande/beräknande, kommer det så småningom ett resultat.

Hur detta kommer presenteras för föreningen, får vi återkomma till.