Årsredovisning 2017 – 2018 och kallelse till årsstämman 2018-09-27

Kallelsen och årsredovisningen kommer mycket snart i er brevlåda. Nyfikna hittar detta redan nu bland  Årsredovisningar och protokoll


Uträkningen för avgiften är i år bilagd Årsredovisning 2017-2018 och kallelse till Årsstämman 2018-09-27

Väl mött

Torsdag den 27 september 2018 kl. 18:30

Adressen är: Stora Åvägen 21, Askim (nära Ö&B)