Deklarationsdags för 2016

Här kommer sammanställning av årets ränteuppgifter.

Ränteutgifter    -2788,03
Ränteintäkter           4,23
Summan            -2783,77

Delat på 147 andelar blir det 18,94 kr per andel att göra avdrag med.

Detta kommer även i nästa NordgårdsNytt.