Varmvatten och värme

Äntligen dags med installation av de nya fjärrvärmecentralerna.
Tidplanen för detta är:
Vecka 35, tisdag 2016-08-30 Måldomargatan 4
Vecka 36, torsdag 2016-09-08 Måldomargatan 6
IBE Svets är de som fixar med borttagning av gammalt och installation av nytt, tänker sig starta på morgonen ca 08:00 med förhoppning att varmvattnet skall kunna vara tillbaka under dagens lopp.
Varmvatten och värme kommer alltså vara avstängt!
Dock vill man reservera sig och säger att stoppet på varmvattnet kan ta upp till 2 dagar. Centralens värmedel kommer ta mer tid i anspråk.

Vi utrustar oss med tålamod och med stor förväntan på ett underbart, vältempererat, skönt varmvatten i framtiden.