Sotning – rensning av ventilation

Ett antal grannar vill komma med ett tips. Det gäller naturligtvis, som rubriken antyder, rengöring av ventilationen och imkanaler.

Beroende på brandrisk skall man regelbundet rensa dessa kanaler från damm eller både fett och damm som det blir i köket. Ansvaret ligger helt och hållet på husägaren. Förr fanns en lag om detta men den är borttagen sedan länge. Sotarna rekommenderar intervall om ca 5 år.

Tipset består av kontakt med företaget Mölndal & Härryda Sotarna, som skötte sig exemplariskt till en försvarbar kostnad.
Sotarmästaren heter Ulf.

Du når företaget på webb-adress  https://www.molndalssotarna.se/
eller på telefon 031-27 18 92

Snacka med grannarna runt om dig, gå samman, trimma kostnaden!