Kontakt med föreningen


Vi öppnar upp för kommunikation i föreningen. Kan se detta som ett komplement till att skicka in mejl.
Om detta är av allmänt intresse, kan det komma ut på vår webbplats.